Lễ khai giảng Lớp Sơ cấp nghề Nề - Hoàn thiện Công ty CPXD Bình Định

Email In PDF.

Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho công nhân lao động là một việc làm thường xuyên và cần thiết của các công ty, doanh nghiệp. Qua quá trình đào tạo giúp cho công nhân nắm vững lý thuyết, an toàn trong lao động, qui trình sản xuất, áp dụng vào thực tế, sắp xếp nguyên vật liệu, vận hành một hợp lý nhằm giảm thời gian làm việc tăng năng suất chất lượng công trình.

Trên cơ sở đó Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Định phối hợp với Trung tâm dạy nghề công đoàn Bình Định thống nhất nội dung, chương trình đào tạo tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp nghề Nề - Hoàn thiện cho 27 công nhân đang làm việc tại Công ty.

 

Một số hình ảnh trong buổi Lễ khai giảng:

Ông Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm

Đang phát biểu trong Lễ khai giảng

 

Ông Nghiêm Xuân Khỏe – Giám đốc Công ty CPXD Bình Định

Đang phát biểu trong Lễ khai giảng

 

Học viên tham dự buổi Lễ khai giảng

 

Học viên tham dự buổi Lễ khai giảng

 

Đại diện học viên Công ty phát biểu trong buổi Lễ

Joomlart