KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN ĐỢT 2/2018

Email In PDF.

Ngày 23/6/2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên đợt 2 năm 2018 tại Bình Định.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí:

1. ThS. Phạm Văn Năm - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh;

2. ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định;

3. ThS. Lê Thanh Sỹ - UV BCH Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định.

4. Cán bộ, giáo viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và 50 học viên tham dự lớp học.

Hình 1: ThS. Phạm Văn Năm - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Hình 2: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:
Joomlart