Tuyển sinh các ngành phục vụ du lịch

Email In PDF.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, NGẮN HẠN CÁC NGÀNH PHỤC VỤ DU LỊCH

Hồ sơ nộp về Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định, tại 168 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Mọi thắc mắc xin hệ: 0256. 3746727 hoặc 0256. 3746767

Joomlart