Thông tin đào tạo

BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP - TÂY SƠN

Email In PDF.

Ngày 9/6/2019, Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định tổ chức thi tốt nghiệp, Bế giảng lớp đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ sơ cấp cho đối tượng là lao động thất nghiệp trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Dự Lễ Bế giảng có:

- Ông ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm

- Cán bộ, giáo viên Trung tâm và các học viên lớp học.

Ông ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu Bế giảng lớp học

Quang cảnh buổi lễ:

BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 1/2019

Email In PDF.

Ngày 26/5/2019, Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định tổ chức Thi tốt nghiệp, Bế giảng lớp Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, loại hình xã hội hóa khóa 1 năm 2019 cho 32 học viên.

Hình 1: ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu trong buổi Bế giảng

Quang cảnh buổi Bế giảng:

KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP MAY CÔNG NGHIỆP CHO 200 CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HOÀI HƯƠNG

Email In PDF.

Ngày 17/5/2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức khai giảng các lớp Sơ cấp nghề May công nghiệp cho 200 công nhân Công ty Cổ phần May Hoài Hương.

Hình 1: ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định phát biểu khai giảng

Hình 2: Ông Trương Thanh Hùng - Giám đốc công ty CP May Hoài Hương phát biểu

Quang cảnh Lễ khai giảng:

KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TOÀN

Email In PDF.

Ngày 9/5/2019, Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo nghề Gia công sản phẩm mộc cho 175 học viên và Cơ khí Hàn cho 70 học viên là công nhân của công ty TNHH Đức Toàn,

Đến dự có các đồng chí:

1. Ông Tô Đình Sử - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;

2. Ông Huỳnh Thế Lang - Trưởng phòng Tổ chức, công ty TNHH Đức Toàn;

3. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định;

4. Cán bộ, giáo viên của Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định và các học viên khóa học.

Hình 1: ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định - Phát biểu khai giảng

Hình 2: Ông Tô Đình Sử - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phát biểu

Hình 3: Ông Huỳnh Thế Lang - Trưởng phòng Tổ chức, công ty TNHH Đức Toàn phát biểu

Hình 4: Quang cảnh buổi lễ

BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO ĐỐI TƯỢNG LĐTN VÀ XHH TẠI HUYỆN TÂY SƠN

Email In PDF.

Ngày 10/03/2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Bế giảng và cấp chứng chỉ cho học viên lớp Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn - Đào tạo cho đối tượng là lao động thất nghiệp và Xã hội hóa tại huyện Tây Sơn. Tham dự có ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm; Cán bộ, giáo viên Trung tâm và các học viên lớp học.

Hình 1: ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu Bế giảng lớp học

Quang cảnh buổi lễ:

v

 

 

BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN LOẠI HÌNH XÃ HỘI HÓA (LỚP 5/2018)

Email In PDF.

Ngày 5/01/2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định đã tổ chức thi tốt nghiệp và Bế giảng lớp Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn cho đối tượng là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và xã hội hóa tại Trung tâm cho 22 học viên.

Hình 1: Thạc sỹ Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu Bế giảng lớp học

Quang cảnh buổi Bế giảng lớp học:BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TẠI HOÀI NHƠN

Email In PDF.

Ngày 12/9/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định, tổ chức Lễ Bế giảng và cấp chứng chỉ cho các học viên lớp sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn cho đối tượng lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nhà hàng Thiên Hương 2, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.

Hình 1: ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phát biểu Bế Giảng lớp học

Quang cảnh buổi lễ:

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP MAY CÔNG NGHIỆP THEO ĐỀ ÁN 1956 TẠI XÃ HOÀI CHÂU, HOÀI NHƠN

Email In PDF.

BẾ GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ CHUYÊN VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2018

Email In PDF.

Ngày 19/8/2018, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Bế Giảng các lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên đợt 1 năm 2018 cho 150 học viên. Đến dự có các đồng chí đại biểu:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. TS Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Định, Giảng viên thỉnh giảng của trường.

3. ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.

4. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

Và 150 học viên các lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên đợt 1 năm 2018

Hình 1: Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu Bế giảng các lớp bồi dưỡng

Hình 2: ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:


KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP TẠI XÃ HOÀI CHÂU

Email In PDF.

Ngày 7/8/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tỏ chức Lễ Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề May công nghiệp, trình độ Sơ cấp cho 70 học viên là lao động nông thôn tại xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn. Tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Tân Trung, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn.

Đến dự có các đồng chí đại biểu:

1. Ông Trần Kim Trọng - Chuyên viên phòng Lao động - TB&XH huyện Hoài Nhơn

2. Ông Phan Ngọc Trương - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Châu

3. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

Các cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 70 học viên.

Hình 1: ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phát biểu khai giảng lớp học

Hình 2: Ông Phan Ngọc Trương - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Châu phát biểu

Hình 3: Đại diện học viên phát biểu

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng:


LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 3 TẠI BÌNH ĐỊNH

Email In PDF.

Ngày 21/7/2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 3 tại Bình Định cho 109 học viên các ngành: Luật kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng và Xã hội học.

Đến dự Lễ Khai giảng có các đồng chí đại biểu:

1. ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

2. ThS Ngô Văn Hương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

3. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

4. TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

5. TS Đặng Ngọc Minh Đức - Phó Trưởng phòng Phòng Sau đại học Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hình 1: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, phát biểu Khai giảng

Hình 2: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao Quyết định trúng tuyển cho học viên


Hình 3: Học viên Nguyễn Thị Hương Giang lớp Xã hội học - Đại diện học viên phát biểu trong Lễ khai giảng

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng:Trang 1 trong tổng số 4

Joomlart