THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH KÝ KẾT HỢP TÁC

Email In PDF.

Ngày 25/11/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp TĐT Đại học Tôn Đức Thắng đã ký kết biên bản hợp tác toàn diện.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác:


TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Email In PDF.

Ngày 19/11/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức buổi Tọa đàm Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến dự và tặng hoa, quà cho cán bộ nhân viên Trung tâm.

Quang cảnh buổi tọa đàm:


MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH ĐỢT 3/2018

Email In PDF.

Mẫu Lý lịch 2A: Anh chị có thể tải trên website

Mẫu 2a-BNV/2007

(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):………………………………………….…….

2. Tên gọi khác:…………………………………………………………………..……..

3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):…………………..……..

4. Nơi sinh: Xã (Phường)……………..…………………………………………..……,

Huyện (Quận)……….…..………………........, Tỉnh (Thành phố)………….…………

5. Quê quán: Xã (Phường)……………..…………………………………………..……,

Huyện (Quận)……….…..………………........, Tỉnh (Thành phố)………….………….

6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:............................................ ……..

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................ ……..

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9. Nơi ở hiện nay:................................................................................................................... ……..

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)

10. Nghề nghiệp hiện nay:...................................................................................................... ……..

11. Ngày tuyển dụng hoặc ký HĐLĐ có đóng BHXH: ………………./……..……./……………………..,

Cơ quan tuyển dụng:.............................................................................................................. ……..

12. Chức vụ hiện tại (nếu có):................................................................................................ ……..

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13. Công việc chính được giao:…………………………………………………………………….………

14. Chức danh nghề nghiệp hiện nay:………………………………….. Mã số:………………………….

Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/…….../……, Phụ cấp chức vụ:……., Phụ cấp khác:

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):............................. ……..

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:..................................................................................... ……..

(TSKH, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:.......................... ……..

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)     (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,

chuyên viên, cán sự….)

15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:............................................ ………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…)            (Trình độ A, B, C,…)

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày chính thức:……/……/......... ...........

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:.......................................................................... ..........

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,…. Và làm việc gì trong tổ chức đó)

18. Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:……../………/…….., Quân hàm cao nhất:      ............

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:............................................................................... ...........

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)

20. Sở trường công tác:........................................................................................................... ...........

21. Khen thưởng:……………………………….., 22. Kỷ luật:................................................ ..........

(Hình thức cao nhất, năm nào)                           (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao

nhất, năm nào)

23. Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu:........... .........

24. Là thương binh hạng: ………/……….., Là con gia đình chính sách ():............................. ..........

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25. Số chứng minh nhân dân:…………………….. Ngày cấp: ……../……../.......................... .........

26. Số sổ BHXH:.................................................................................................................... ........

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

Ghi chú: Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử  nhân, Kỹ sư............................................................................................................................................................................................... ………….

28. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác (ghi cụ thế thời gian có hay không đóng BHXH)

29. Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…)

............................................................................................................................................... ……..

............................................................................................................................................... …….

............................................................................................................................................... …….

- Thời gian hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu…?):…

............................................................................................................................................... …….

............................................................................................................................................... …….

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ…)?           ……

............................................................................................................................................... ……

............................................................................................................................................... ……

............................................................................................................................................... ……

............................................................................................................................................... …….

30. Quan hệ gia đình

a. Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

b. Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

31. Diễn biến quá trình lương

Tháng/năm

Mã số/bậc

Hệ số lương

…………., Ngày……..tháng……….năm 2018

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

……., Ngày…… tháng…… năm 2018

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 9 2018 04:11

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN ĐỢT 2/2018

Email In PDF.

Ngày 23/6/2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên đợt 2 năm 2018 tại Bình Định.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí:

1. ThS. Phạm Văn Năm - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh;

2. ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định;

3. ThS. Lê Thanh Sỹ - UV BCH Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định.

4. Cán bộ, giáo viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và 50 học viên tham dự lớp học.

Hình 1: ThS. Phạm Văn Năm - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Hình 2: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ THEO MÔ HÌNH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN TẠI XÃ PHƯỚC HƯNG

Email In PDF.

Ngày 19/6/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ Sơ cấp, đào tạo theo mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2018. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Long - Chuyên viên phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND xã Phước Hưng; Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 35 học viên lớp học.

Hình 1: ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phát biểu khai giảng lớp học

Hình 2: Đại diện UBND xã Phước Hưng phát biểu

Hình 3: Ông Nguyễn Thanh Long - Chuyên viên phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018 02:03

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH ĐỢT 2/2018

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 07:06

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN ĐỢT 2/2018

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 07:04

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2018

Email In PDF.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ĐỢT 1, NĂM 2018

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sỹ đợt 1, năm 2018 tại Bình Định:

-         Chuyên ngành: 1. Luật kinh tế. 2. Xã hội học; 3. Kỹ thuật xây dựng.

-         Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/03/2018

-         Lịch học: Tối thứ 6, ngày Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Địa điểm tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Bình Định:

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

Địa chỉ: 168 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256 3746727 – DĐ: 0984180009 - 0905 162 768 – 0911 555 299

LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KHÓA 2 TẠI BÌNH ĐỊNH

Email In PDF.

Ngày 20/01/2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo Thạc sỹ khóa 2 tại Bình Định (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định) cho 104 học viên các ngành: Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xã hội học.

Hình 1: TS. GS. Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu khai giảng

Quang cảnh buổi Lễ Khai giảng:

Phần trao Quyết định trúng tuyển cho học viên

Lãnh đạo Nhà trường trao quà lưu niệm cho các học viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh:

 

MỞ LỚP ĐÀO TẠO CẤP DƯỠNG NĂM 2018

Email In PDF.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn (Cấp dưỡng) năm 2018

Năm 2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tuyển sinh đào Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn (Cấp dưỡng), cụ thể:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Người làm cấp dưỡng, nấu ăn tại các cơ sở giáo dục Mầm non, các trường bán trú, nội trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống…

- Mọi đối tượng có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp.

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

3. Thời gian đào tạo: 03 tháng

4. Thời gian học: Thứ 7. Chủ nhật và theo yêu cầu của người học.

5. Chứng chỉ sau đào tạo: Chứng chỉ Sơ cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

6. Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên trong năm, mở lớp vào ngày 15 hàng tháng.

Địa chỉ liên hệ: TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH

168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3746727 – (0256) 3746767

Di động: 0905162768; 01648351326; 0911555299; 0982012568

Website: www.daynghecdbd.edu.vn Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trang 1 trong tổng số 3

Joomlart