App CIC Có Lừa Đảo Không?

App CIC không lừa đảo. CIC là Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, được thành lập theo Nghị định số 139/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. CIC chịu trách nhiệm thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin tín dụng quốc gia theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp lừa đảo mạo danh app CIC để chiếm đoạt tiền của người dân. Các đối tượng lừa đảo thường tạo các trang web giả mạo CIC hoặc sử dụng các trang mạng xã hội giả mạo CIC để dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết các trang web lừa đảo mạo danh CIC:

  • Tên miền không chính thức: Các trang web lừa đảo thường sử dụng tên miền giả mạo CIC, ví dụ như “cic.com.vn”.
  • Giao diện trang web sơ sài: Các trang web lừa đảo thường có giao diện sơ sài, thiếu chuyên nghiệp.
  • Nội dung thông tin sai lệch: Các trang web lừa đảo thường cung cấp thông tin sai lệch về CIC và các dịch vụ của CIC.
  • Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm: Các trang web lừa đảo thường yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã PIN, mã OTP.
Cho điểm bài viết

Viết một bình luận