Điều khoản sử dụng

Trang web Daynghecdbd.edu.vn có một số điều khoản sử dụng quan trọng mà người dùng cần tuân thủ khi truy cập và sử dụng dịch vụ.

1. Chấp Nhận Điều Kiện Sử Dụng:

 • Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ tại Daynghecdbd.edu.vn, bạn phải chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đặt ra.
 • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web và nên rời khỏi ngay lập tức.
 • Daynghecdbd.edu.vn có quyền cập nhật và điều chỉnh các điều khoản này để phù hợp với chính sách tài chính và tuân thủ luật pháp hiện hành.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này sẽ được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không có bên thứ ba nào được hưởng quyền lợi từ các điều khoản dịch vụ này.

2. Điều Khoản về Bình Luận trên Daynghecdbd.edu.vn:

 • Bạn cần bình luận một cách lịch sự và nghiêm túc, tránh sử dụng từ ngữ gây hiềm khích hoặc xúc phạm danh dự và nhân phẩm.
 • Nghiêm cấm bình luận về chính trị, tôn giáo, hoặc xúi giục hành vi vi phạm pháp luật.

3. Điều Khoản về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

 • Tất cả thông tin, bài viết, hình ảnh và video trên Daynghecdbd.edu.vn đều thuộc sở hữu và quyền bản quyền của chúng tôi.
 • Mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mà chưa được sự cho phép của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Toàn bộ nội dung trên trang web Daynghecdbd.edu.vn được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước quốc tế.

4. Điều Khoản Bảo Mật Thông Tin:

 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin thông qua việc mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn.
 • Không được can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu của trang web bằng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc phương tiện nào khác.
 • Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ mất mọi quyền lợi và có thể bị truy tố trước pháp luật khi cần thiết.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật, trừ khi có yêu cầu văn bản từ cơ quan pháp luật để điều tra hoặc nghiên cứu.

5. Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

 • Daynghecdbd.edu.vn là một trang web cung cấp thông tin và đánh giá về dịch vụ tài chính và sản phẩm vay, không phải là một ngân hàng hoặc công ty tài chính hoặc đối tác cho vay.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào và không có cam kết với các bên liên quan.
 • Thông tin trên trang Daynghecdbd.edu.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể được cập nhật và thay đổi liên tục, không có thông báo trước.

Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ với Daynghecdbd.edu.vn qua email: admin@daynghecdbd.edu.vn