DONGPLUS Có Truy Cập Danh Bạ Không?

Có, Dongplus có truy cập danh bạ của bạn nếu được sự đồng ý của bạn.

Dongplus cần truy cập danh bạ của bạn bởi các lý do sau:

  • Xác thực thông tin khách hàng cung cấp có đúng không.
  • Phân tích các mối quan hệ tài chính của bạn dựa trên danh bạ để đánh giá bạn có khả năng trả nợ không.
  • Dongplus cho vay tín chấp, không có bất cứ tài sản nào để đảm bảo khoản vay. Do đó, công ty cần thu thập thêm nhiều thông tin và nguồn liên hệ để có thể đòi nợ khi bạn không trả nợ đúng hạn.

Tuy nhiên, bạn có thể từ chối không cho Dongplus truy cập danh bạ. Khi đó, bạn khó có thể vay được tại Dongplus.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận