EASYCASH Bị Bắt Tín Dụng Đen Có Đúng Không?

Đúng vậy, Easycash cũng đã bị triệt phá vào ngày 9 tháng 4 năm 2024.

Easycash là một trong những app cho vay “tín dụng đen” hoạt động cùng với Oncredit. Cả hai app này đều do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine) cầm đầu, câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi) và Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) để hoạt động.

Hiện tại, các đối tượng liên quan đến Easycash cũng đã bị bắt giữ và đang được điều tra.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận