KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TOÀN

Email In PDF.

KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TOÀN BÌNH ĐỊNH

Ngày 12/5/2022, Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo nghề Gia công sản phẩm mộc cho 175 học viên là công nhân của công ty TNHH Đức Toàn Bình Định.

Đến dự có các đồng chí:

1. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định;

2. Ông Tô Đình Sử - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;

3. Ông Hoàng Thanh Tuấn  - Phó giám đốc, công ty TNHH Đức Toàn Bình Định;

4. Cán bộ, giáo viên của Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định và các học viên khóa học.

 

Hình 1: ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định - Phát biểu khai giảng

Hình 1: ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định - Phát biểu khai giảng

Hình 2: Ông Tô Đình Sử - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phát biểu

Hình 2: Ông Tô Đình Sử - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phát biểu

Hình 3: Ông Hoàng Thanh Tuấn  - Phó giám đốc, công ty TNHH Đức Toàn Bình Định;

Hình 4: Bà Phan Thị Đa Tạ - Đại diện cho 175 học viên của lớp học lên phát biểu

Quang cảnh Lễ khai giảng:

 

Joomlart