LỄ KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN - ĐỀ ÁN 1956 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Email In PDF.

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn phát biểu khai giảng

Lớp Nghiệp vụ nhà hàng tại Thị Trấn Diêu Trì tháng 6/2020

Hình 2: Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng LĐTB & XH Huyện Tuy Phước - Phát biểu khai giảng

lớp Nghiệp vụ nhà hàng tại Thị trấn Diêu Trì

Hình 3: Quang cảnh buổi khai giảng lớp học tại Thị trấn Diêu Trì

Hình 4: Quang cảnh buổi khai giảng lớp Học tại Phước Quang tháng 6/2020

Hình 5: Đại biểu tham dự và học viên tại Phước Sơn tháng 6/2020

Joomlart