LỄ KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG TẠI TAM QUAN THÁNG 8/2020

Email In PDF.

Trung tâm GDNN thực hiện mở lớp Nghiệp vụ nhà hàng tại Tam Quan, khai giảng ngày 25/8/2020

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn dẫn chương trình Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Nhà hàng

Hình 2: Ông Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công đoàn phát biểu khải giảng

Lớp Nghiệp vụ nhà hàng tại Tam Quan

Hình 3: Đại diện học viên phát biểu khai giảng lớp học

Hình 4: Đại biểu và các học viên tham gia khai giảng lớp học

Joomlart