Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Email In PDF.

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ THĂNG HẠNG

CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phối hợp với  Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non,…) có nhu cầu đáp ứng tiêu chuẩn, được bổ nhiệm hoặc thăng hạng vào chức danh nghề nghiệp với các hạng như sau:

+ Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III);

+ Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III);

+ Giáo viêu tiểu học (Hạng II, Hạng III, Hạng IV);

+ Giáo viên mầm non (Hạng II, Hạng III, Hạng IV).

- Hình thức và thời gian mở lớp:

Học tập trung vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật hoặc đăng ký học online.

Thời gian đăng ký từ tháng 02/2021 và mở lớp thường xuyên trong năm.

- Học phí: 2.200.000 đồng/1 học viên/1 chứng chỉ.

- Hồ sơ học viên: Đơn đăng ký bồi dưỡng; Bản sao công chứng văn bằng cao nhất; 02 ảnh thẻ 4x6 (01 dán vào đơn đăng ký, 01 để rời có ghi tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau).

- Nộp hồ sơ và học phí tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định.

Địa chỉ: 168 Nguyễn Thị Định, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 02563.3746767, 02563.221296; 0984180009, 0905567208, 0914063897.


Joomlart