MỞ LỚP "BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG"

Email In PDF.

THÔNG BÁO

MỞ LỚP "BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG"

Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật

Dự kiến khai giảng: 24/4/2021

Địa điểm học: 168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định, tại 168 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Mọi thắc mắc xin hệ: 0256.3746767 - 0984.180.009 - 0905.567.208

Joomlart