TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÀ RỊA VŨNG TÀU GIAO LƯU TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH

Email In PDF.

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÀ RỊA VŨNG TÀU

GIAO LƯU TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC

NGHỀ NGHIỆP CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH

Các đại biểu dự Giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm

Ngày 19/4/2021, Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đã đến thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác đào tạo nghề với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định; tham gia đoàn có lãnh đạo Trường, các phòng ban nghiệp vụ và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đồng chí Lê Thanh Sỹ phát biểu về hoạt động đào tạo của Trung tâm

Đồng chí Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định đã báo cáo với đoàn về những kết quả hoạt động đào tạo nghề của Trung tâm; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy hoạch và đang xây dựng đề án hoạt động Trung tâm theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tặng bức tranh lưu niệm cho Trung tâm

Lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cho biết Trường đã xây dựng đề án chuyển đổi Trường thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn theo quy hoạch sắp xếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; do đó Trường tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn hai tỉnh: Phú Yên và Bình Định; đây là những kinh nghiệm tốt để tổ chức hoạt động của đơn vị sau khi quy hoạch sắp xếp.

Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất sẽ duy trì mối quan hệ phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nghề cho công nhân lao động hai tỉnh: Bình Định và Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian đến.

Tạ Lân

Joomlart