KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BIỂN MAIA QUY NHƠN

Email In PDF.

KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BIỂN MAIA QUY NHƠN

Với mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch cung cấp cho các cơ sở du lịch trong và ngoài tỉnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển kinh tế Du lịch tỉnh, Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định trong năm 2022 chú trọng phát triển các ngành nghề đào tạo liên quan đến nguồn nhân lực du lịch gắng công tác đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển Du lịch của tỉnh nhà.

Ngày 18/5/2022, Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định tổ chức Lễ khai giảng các lớp sơ cấp Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ lưu trú, Nghiệp vụ lễ tân, Kỹ thuật chế biến món ăn cho 140 nhân viên của Công ty Cổ phần Khu du lịch biển Maia Quy Nhơn.

Đến dự có các đồng chí:

1. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định;

2. Ông Tô Đình Sử - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;

3. Bà Trương Mộng Kim Thoa – Giám đốc Nhân sự, Công ty Cổ phần Khu du lịch biển Maia Quy Nhơn;

4. Cán bộ, giáo viên của Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định và các học viên khóa học.

Hình 1: ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm GDNN Công Đoàn Bình Định - Phát biểu khai giảng

Hình 2: Ông Tô Đình Sử - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phát biểu

Hình 3: Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Đại diện cho 140 học viên của lớp học phát biểu

Quang cảnh buổi lễ

Joomlart