Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định, khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Email In PDF.

 

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định, khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 18.08.2022, Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ  VI, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh về tham dự và chỉ đạo Đại hội; đại biểu của các chi bộ bạn; cùng toàn thể đảng viên của chi bộ Trung tâm tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã nghiêm túc triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên như: Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt tư tưởng; lãnh đạo đảng viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Trong nhiệm kỳ, hàng năm, có 100% đảng viên của chi bộ được phân loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong các năm 2020, 2021 mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh covid nhưng chi bộ đã lãnh đạo tập thể đảng viên, người lao động đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng  - Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, chấp hành thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm các đề án vị trí việc làm và sẽ có kế hoạch hỗ trợ các mặt hoạt động của Trung tâm khi Tổng Liên đoàn phê duyệt, thông qua các đề án.

Đại hội đã bầu đồng chí Lê Thanh Sỹ - Bí thư chi bộ Trung tâm khóa V tiếp tục tái cử Bí thư chi bộ Trung tâm khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025, với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Đại hội chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp.

TẠ LÂN

 

Hình 1: Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư chi bộ Trung tâm GDNNCĐBĐ khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Hình 2: các đại biểu dự Đại hội chi bộ TTGDNNCĐBĐ khóa VI chụp hình lưu niệm

Joomlart