MoneyCat Có Truy Cập Danh Bạ Không?

Theo thông tin chính thức từ MoneyCat, ứng dụng MoneyCat không yêu cầu truy cập vào danh bạ của bạn.

Họ sử dụng công nghệ tiên tiến để đánh giá tín dụng và giải ngân khoản vay mà không cần thu thập dữ liệu danh bạ.

Tuy nhiên, MoneyCat có thể yêu cầu quyền truy cập vào tin nhắn SMS của bạn. Việc này được giải thích là để xác minh thông tin và đánh giá khả năng thanh toán của bạn.

Quyết định cấp quyền truy cập tin nhắn SMS cho MoneyCat hay không là tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đồng ý, vì việc chia sẻ dữ liệu tin nhắn SMS có thể tiềm ẩn rủi ro về quyền riêng tư.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận