Vay Trên Web Có Bị Truy Cập Danh Bạ Không? (2024)

Việc vay trên web có bị truy cập danh bạ hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

  • Chính sách của trang web cho vay: Một số trang web cho vay có thể yêu cầu truy cập danh bạ của bạn để xác minh thông tin cá nhân và đánh giá khả năng thanh toán của bạn. Tuy nhiên, cũng có nhiều trang web cho vay không yêu cầu quyền truy cập này.
  • Loại khoản vay: Các khoản vay tín chấp thường có khả năng bị truy cập danh bạ cao hơn so với các khoản vay thế chấp. Lý do là vì các khoản vay tín chấp dựa trên uy tín tín dụng của bạn, và danh bạ của bạn có thể cung cấp cho người cho vay thông tin về các mối quan hệ của bạn và khả năng trả nợ của bạn.
  • Cài đặt quyền riêng tư của bạn: Bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của các ứng dụng vào danh bạ của mình. Nếu bạn không muốn một trang web cho vay truy cập danh bạ của mình, bạn có thể từ chối cấp quyền truy cập này.
Cho điểm bài viết

Viết một bình luận