Home » Tiểu sử Nguyễn Đình Cung – Cố Vấn Kinh Tế

Tiểu sử Nguyễn Đình Cung – Cố Vấn Kinh Tế

 Dưới đây là thông tin tiểu sử của tác giả Nguyễn Đình Cung – Cố vấn tài chính và cũng là nhà sáng tạo nội dung cho website daynghecdbd.edu.vn.

Giới thiệu về Nguyễn Đình Cung

  • Nguyễn Đình Cung là tiến sĩ kinh tế. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương và là thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng chính phủ.
  • Sinh năm: 1960
  • Quê quán: Hà Nội
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Kinh tế Phát triển. 
  • Nghề nghiệp, chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (nhiệm kỳ 2011 – 2016), thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
  • Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
  • Nguyễn Đình Cung là founder cũng là người sáng tạo nội dung của website daynghecdbd.edu.vn.
  • Kinh nghiệm: Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đã có kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư kinh doanh, luật doanh nghiệp.
  • Sở thích: Nghiên cứu phân tích về tình hình kinh tế thị trường, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Những thành tích Nguyễn Đình Cung đã đạt được

Năm Thành tích
1982 Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Praha, Tiệp Khắc, chuyên ngành Kinh tế ngoại thương.

Học và lấy bằng thạc sĩ Kinh tế Phát triển của Đại học Manchester – Anh.

Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế Phát triển của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương. 

2011 – 2016 Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 
2013 Giữ chức quyền Viện Trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
2014 Nhận chức Viện Trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.
2016 – 2021 Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Báo chí nói về Nguyễn Đình Cung

Nguyễn Đình Cung đã thực hiện nhiều nghiên cứu và đưa ra nhiều nhận định về tình hình kinh tế, được đăng tải trên một số trang báo mạng lớn:

https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/nghien-cuu-trao-doi/ong-nguyen-dinh-cung-rat-kho-du-bao-tren-nen-tang-so-lieu-hien-nay-.html

https://baoquocte.vn/ts-nguyen-dinh-cung-nguoi-dung-dau-da-rat-quyet-liet-ca-he-thong-phai-chuyen-nhanh-174782.html

https://baoquocte.vn/ts-nguyen-dinh-cung-nguoi-dung-dau-da-rat-quyet-liet-ca-he-thong-phai-chuyen-nhanh-174782.html

https://vietnamnet.vn/ts-nguyen-dinh-cung-von-cho-doanh-nghiep-dang-kho-can-2120581.html

https://vnbusiness.vn/goc-nhin-chuyen-gia/ts-nguyen-dinh-cung-khong-phai-dia-phuong-nao-cung-can-duong-cao-toc-1083530.html

https://theleader.vn/ts-nguyen-dinh-cung-khong-khi-cai-cach-co-ve-chung-xuong-1572506310975.htm

https://phaply.net.vn/ts-nguyen-dinh-cung-de-thuc-day-hon-nua-cai-cach-the-che-can-gia-tang-ap-luc-cac-co-quan-trong-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-a256309.html

https://vneconomy.vn/ts-nguyen-dinh-cung-nen-kinh-te-viet-nam-dang-o-thoi-diem-kho-khan-nhat.htm

https://vnexpress.net/ong-nguyen-dinh-cung-muc-tieu-kinh-te-phai-cao-de-tao-ap-luc-cho-lanh-dao-4229216.html

Follow me

Facebook: https://www.facebook.com/nguyendinhcung2/

Twitter: https://twitter.com/DayngheC81302

Scroll to Top