BINIXO Lừa Đảo Không Hay Uy Tín? (2024)

Hiện tại, có nhiều thông tin trái chiều về việc app vay tiền Binixo lừa đảo. Nhiều người cho rằng Binixo uy tín khi họ đã vay tiền thành công từ ứng dụng này, nhưng cũng có một số người tố cáo bị lừa đảo với các thủ đoạn như:

  • Binixo có thể yêu cầu bạn chuyển khoản phí “giải ngân”, “phí thẩm định”,… trước khi giải ngân khoản vay. Tuy nhiên, sau khi bạn chuyển, họ sẽ không giải ngân và chặn liên lạc của bạn.
  • Binixo có thể quảng cáo lãi suất vay thấp, nhưng thực tế lãi suất và phí thực tế cao hơn nhiều so với quảng cáo.
  • Binixo có thể yêu cầu bạn cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, họ có thể sử dụng thông tin này để lừa đảo hoặc bán cho bên thứ ba.

Do đó, để khẳng định Binixo lừa đảo hay không cần có thêm nhiều bằng chứng xác thực cũng như thông tin từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận