DoctorDong Bị Sập Có Đúng Không? (2024)

Hiện nay, không có thông tin chính thức nào xác nhận việc DoctorDong bị sập.

Tuy nhiên, DoctorDong đang gặp phải một số khó khăn như:

  • Bị ảnh hưởng bởi các bài báo điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật của công ty.
  • Bị cơ quan chức năng điều tra.
  • Cạnh tranh gay gắt từ các ứng dụng khác cung cấp dịch vụ tương tự.

Vào một số thời điểm, trang web DoctorDong đã bị sập trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó trang web đã được khôi phục và hoạt động bình thường cho đến nay.

Do đó, thông tin Doctor Đồng bị sập là không chính xác.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận