Vay Vamo Có Bị Nợ Xấu Không? Có Lên CIC Không?

Việc vay Vamo có bị nợ xấu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

  • Bạn có trả nợ đúng hạn hay không: Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định vấn đề trên. Nếu bạn trả nợ đúng hạn, bạn sẽ không bị nợ xấu.
  • Hợp đồng vay của bạn có hợp lệ hay không: Nếu hợp đồng vay của bạn không hợp lệ, bạn có thể không bị nợ xấu.
  • Vamo có báo cáo thông tin tín dụng của bạn cho CIC hay không: Nếu Vamo không báo cáo thông tin tín dụng của bạn cho CIC, bạn sẽ không bị nợ xấu.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Vamo có trách nhiệm báo cáo thông tin tín dụng của bạn cho CIC. Do đó, nếu bạn vay Vamo và không trả nợ đúng hạn, bạn có khả năng cao bị nợ xấu và ghi nhận thông tin lên CIC.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận