Mcredit Thẩm Định Trong Bao Lâu?

Thời gian thẩm định hồ sơ vay tại Mcredit có thể dao động từ 15 phút đến 24 giờ, tùy thuộc vào một số yếu tố như:

Loại hình vay:

  • Vay tín chấp: Thời gian thẩm định thường nhanh hơn, chỉ từ 15 phút đến 1 giờ.
  • Vay trả góp: Quá trình thẩm định có thể lâu hơn, từ 1 đến 24 giờ, vì Mcredit cần kiểm tra thêm thông tin về tài sản đảm bảo.

Hồ sơ vay:

  • Hồ sơ đầy đủ và chính xác: Sẽ giúp Mcredit thẩm định nhanh hơn.
  • Hồ sơ thiếu sót hoặc thông tin không chính xác: Sẽ khiến thời gian thẩm định kéo dài hơn.

Khung giờ nộp hồ sơ:

  • Nộp hồ sơ trong giờ hành chính: Sẽ được thẩm định nhanh hơn.
  • Nộp hồ sơ ngoài giờ hành chính: Có thể được xử lý vào ngày hôm sau.

Ngoài ra, Mcredit cũng có thể liên hệ trực tiếp với bạn để xác minh thông tin trong hồ sơ, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian thẩm định.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận