Vay Mcredit Có Gọi Người Thân Không?

Việc Mcredit có gọi điện thoại cho người thân khi bạn vay tiền hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

Loại hình vay:

  • Vay tín chấp: Mcredit có thể gọi điện thoại cho người thân để xác minh thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ, nơi làm việc,…
  • Vay thế chấp: Mcredit không gọi điện thoại cho người thân để xác minh thông tin.

Mức độ rủi ro:

  • Hồ sơ vay có đầy đủ thông tin và chứng minh thu nhập tốt: Mcredit không gọi điện thoại cho người thân.
  • Hồ sơ vay thiếu thông tin hoặc chứng minh thu nhập không rõ ràng: Mcredit có thể gọi điện thoại cho người thân để xác minh thông tin.

Lịch sử tín dụng:

  • Bạn có lịch sử tín dụng tốt: Mcredit không gọi điện thoại cho người thân.
  • Bạn có lịch sử tín dụng không tốt: Mcredit có thể gọi điện thoại cho người thân để xác minh thông tin.

Tuy nhiên, theo quy định của Mcredit, họ chỉ gọi điện thoại cho người thân khi đã liên hệ với bạn trực tiếp nhưng không thành công. Do vậy, bạn có thể yên tâm rằng Mcredit sẽ không gọi điện thoại cho người thân của bạn mà không có lý do chính đáng.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận