MoneyCat Có Gọi Người Thân Không?

Theo thông tin tôi tìm hiểu được, MoneyCat có thể gọi điện thoại cho người thân của bạn để đòi nợ nếu bạn không thanh toán khoản vay đúng hạn.

Tuy nhiên, việc MoneyCat có được gọi điện thoại cho người thân của bạn hay không còn phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

 • Bạn có đồng ý cho MoneyCat truy cập vào danh bạ điện thoại của bạn khi đăng ký vay tiền hay không:
  • Nếu bạn đồng ý, MoneyCat có thể truy cập vào danh bạ điện thoại của bạn và sử dụng thông tin này để liên hệ với người thân của bạn để đòi nợ.
  • Nếu bạn không đồng ý, MoneyCat sẽ không có quyền truy cập vào danh bạ điện thoại của bạn và do đó không thể liên hệ với người thân của bạn để đòi nợ.
 • Bạn có cung cấp số điện thoại của người thân cho MoneyCat hay không:
  • Nếu bạn cung cấp số điện thoại của người thân cho MoneyCat, họ có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với người thân của bạn để đòi nợ.
  • Nếu bạn không cung cấp số điện thoại của người thân cho MoneyCat, họ sẽ không thể liên hệ với người thân của bạn để đòi nợ.
 • MoneyCat đã áp dụng các biện pháp thu hồi nợ nào trước đó hay chưa:
  • Nếu MoneyCat đã liên hệ với bạn nhiều lần để đòi nợ nhưng bạn vẫn không thanh toán, họ có thể liên hệ với người thân của bạn để gây sức ép buộc bạn thanh toán.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận