Vay Moneycat Có Bị Nợ Xấu Không?

Việc vay MoneyCat có bị nợ xấu hay không phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

1. Bạn có thanh toán khoản vay đúng hạn hay không:

 • Nếu bạn thanh toán khoản vay đúng hạn, đầy đủ, bạn sẽ không bị ghi nhận nợ xấu. MoneyCat sẽ báo cáo lịch sử thanh toán tốt của bạn lên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC). Điều này có thể giúp bạn dễ dàng vay vốn hơn từ các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác trong tương lai.
 • Tuy nhiên, nếu bạn thanh toán khoản vay chậm trễ hoặc không thanh toán, MoneyCat sẽ báo cáo thông tin này lên CIC. Việc này có thể khiến bạn bị ghi nhận nợ xấu. Nợ xấu có thể ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của bạn trong tương lai. Cụ thể:
  • Bạn có thể gặp khó khăn trong việc vay vốn từ các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác.
  • Bạn có thể phải chịu lãi suất cao hơn khi vay vốn.
  • Bạn có thể bị hạn chế một số sản phẩm và dịch vụ tín dụng.

2. Số tiền vay và thời gian vay:

 • MoneyCat thường chỉ báo cáo các khoản vay quá hạn trên 90 ngày hoặc có số dư nợ quá 10 triệu đồng lên CIC. Do đó, nếu bạn vay số tiền nhỏ và thanh toán đầy đủ trong vòng 90 ngày, khả năng bạn bị ghi nhận nợ xấu là thấp.
 • Tuy nhiên, nếu bạn vay số tiền lớn hoặc thời gian vay kéo dài, bạn có nguy cơ bị ghi nhận nợ xấu cao hơn nếu bạn không thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

3. Chính sách của MoneyCat:

 • MoneyCat có thể thay đổi chính sách báo cáo nợ xấu của họ bất kỳ lúc nào. Do đó, bạn nên cập nhật thông tin mới nhất từ trang web hoặc đường dây nóng của MoneyCat.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận