Vay Oncredit Không Trả Có Sao Không? Đi Tù Không?

Việc không trả khoản vay Oncredit có thể dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng:

1. Ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng:

  • Oncredit sẽ cập nhật nợ xấu của bạn lên hệ thống CIC (Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia).
  • Việc này sẽ khiến bạn gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác trong tương lai.

2. Bị đòi nợ:

  • Oncredit sẽ sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ, bao gồm gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư, thậm chí là đến nhà gặp trực tiếp.
  • Các nhân viên thu hồi nợ có thể sử dụng những lời nói và hành động không đúng mực để gây áp lực cho bạn.

3. Bị khởi kiện:

  • Nếu bạn cố tình không trả nợ, Oncredit có thể khởi kiện bạn ra tòa án.
  • Việc này có thể dẫn đến việc bạn bị kê biên tài sản, thậm chí là bị tống giam.

Ngoài ra, việc không trả khoản vay Oncredit còn có thể ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bạn.

Do đó, bạn không nên có ý định bùng nợ Oncredit.

Cho điểm bài viết

Viết một bình luận